top of page
שלבים בדרכה של _פפרדלה מרק עוף_ (גרדה ני

הסדנה הנודדת 

.סנדאות בישול פרטיות ואינטימיות, אצלכם במטבח

בימים טרופים אלה, עולמנו הקולינרי על מים סוערים, אך קורה משהו מעניין, האהבה שלנו לעשייה קולינרית חוצה את קוו המטבחים המקצועיים ומביאה רנסאנס במטבחים 

 .הביתיים, המשפחתיים

בעקבות כמה חוויות מפעימות לאחרונה, אני מציע לכולכם את כל מה שיש לי להעניק בסדנה פרטית, עונתית ומלאת חדוות בישול ועשייה 

.משותפת

 הדגשים בסדנאות הם סביב פסטה טרייה, שימוש בחומרי גלם 

.עונתיים ומקומיים ולמידת טכניקות מסורתיות, בנגיעה אישית

.הכל באווירה משוחררת, נעימה ומעשירה

.אשמח לשוחח ולתכנן אתכם הסדנה המולשמת עבורכם

0525568516

yogi.yehros@gmail.com

bottom of page